Sekrety techniki aktorskiej – Jak uczyć?

Życzę Ci miłej lektury w odkrywaniu tajemnic zawodu aktorskiego!

(fragmenty z książki i recenzji)
Od Autora
Książka ta jest podstawowym, praktycznym współczesnym podręcznikiem i przewodnikiem dla wszystkich, którzy są zainteresowani prowadzeniem kursów gry aktorskiej i uczestników zainteresowanych grą i techniką aktorską.
…Podręcznik składa się z trzech podstawowych rozdziałów.
W rozdziale pierwszym Kilka uwag o sztuce aktorskiej są zawarte ogólne, niezbędne informacje dla instruktora i dla uczestników aktorskiego kursu. Rozdział drugi, zatytułowany Informacje o kursie dotyczy samego kursu, natomiast rozdział trzeci – Podstawowy kurs techniki aktorskiej – zawiera scenariusz kursu i wskazówki metodyczne, dokładnie sugerujące metodę prowadzenia zajęć, oraz przekazuje podstawową wiedzę na temat kształcenia aktora. Z doświadczenia wiem, że dla instruktorów zarządzanie czasem na zajęciach może okazać się trudne, dlatego proponuję bardzo precyzyjny, ale też elastyczny plan zajęć, który przy dokładnej realizacji powinien przynieść pozytywne rezultaty, a zajęcia nie będą nudne i uzyskają właściwy rytm, dynamikę i płynność. 
Dla instruktorów/nauczycieli, którzy będą chcieli z jednorocznego kursu wyłonić członków zespołu i założyć teatr amatorski, podręcznik ten również spełni swoją rolę.
Jednym z celów pośrednich podręcznika jest także popularyzacja dramaturgii poprzez praktyczne zajęcia aktorskie. Mam nadzieję, że załączony spis sugerowanych scen i monologów na końcu książki pomoże instruktorom, także polonijnym w prowadzeniu zajęć i prezentacji różnorodnych form dramatu.

SPIS TREŚCI
Od Autora
Rozdział I
Kilka uwag o sztuce aktorskiej
Sztuka aktorska-teatr, film, telewizja, radio
Style gry aktorskiej, B. Brecht, J. Grotowski, K. Stanisławski
Aktor, postać i emocje w systemie K. Stanisławskiego, metodzie Lee Strassberga i Michaiła A. Czechowa
Przeżywać czy przedstawiać?
Myśli zebrane
Rozdział II
Informacje o kursie. Opis
Czego uczestnicy nauczą się w czasie kursu.
Rozdział III
Etap 1. Elementy techniki aktorskiej.

 • SESJA 1
  Tematy: Pierwsze podstawowe pytanie aktorskie: kim jesteś? Technika relaksacyjna. Akcja.
 • SESJA 2
  Tematy: Technika mowy – oddychanie. Kontrola przepony. Konflikt i jego rozwiązanie, struktura sceny w dramacie.
 • SESJA 3
  Tematy: Technika mowy – relaks karku i wiązadeł głosowych (“strun”). Podstawowe pytania aktorskie. Okoliczności założone i magiczne gdyby.
  Budowa sztuki teatralnej.
 • SESJA 4
  Tematy: Technika mowy – elementy poprawnej artykulacji.
  Relaks karku i wiązadeł głosowych.
  Ćwiczenie warg. Następne podstawowe pytania aktorskie. Cele, motywy, przeszkody i strategia w działaniu postaci.
 • SESJA 5
  Tematy: Technika mowy – elementy poprawnej artykulacji. Ćwiczenie szczęk. Analiza tekstu. Podtekst.
 • SESJA 6
  Tematy: Technika mowy – elementy poprawnej artykulacji. Ćwiczenie języka. Interpretacja tekstu.
 • SESJA 7
  Tematy: Technika mowy – elementy poprawnej artykulacji. Ćwiczenie podniebienia miękkiego.   Szkicowanie sytuacji scenicznej, ruchu. I-a próba sytuacyjna.
 • SESJA 8
  Tematy: Technika mowy – elementy poprawnej artykulacji. Ćwiczenie aparatu mowy. Organizacja ruchu na scenie. Szkicowanie sytuacji scenicznej.
  II próba sytuacyjna.
 • SESJA 9
  Tematy: Prowadzenie dialogu. III próba sytuacyjna. I próba generalna (techniczna i kostiumowa). 
 • SESJA 10 
  Tematy : Przygotowanie się studentów do występu przed publicznością.
  III próba generalna. Prezentacja scen i tekstów indywidualnych. Co powinien zrobić instruktor po I etapie.
  Etap 2. Rozwijanie techniki aktorskiej. Praca nad scenami.
  Opis drugiego etapu.
 • SESJA 1
  Tematy: Jak czytać sztukę lub scenariusz. Przygotowanie studentów do I-ej próby czytanej.
 • SESJA 2
  Tematy: Druga próba analityczna. Studiowanie tekstu. Podtekst.
 • SESJA 3
  Tematy: Pierwsze próby sytuacyjne. Szukanie umotywowanych sytuacji scenicznych.
 • SESJA 4
  Tematy: Próba sytuacyjna. Szukanie umotywowanych sytuacji scenicznych
 • SESJA 5
  Tematy: Szukanie umotywowanych sytuacji scenicznych. Próbowanie całych scen.
 • SESJA 6
  Tematy: Próby sytuacyjne. Interpretacja tekstu. Poszukiwanie prawdy w ekspresji scenicznej.
 • SESJA 7
  Tematy: Próby sytuacyjne. Interpretacja tekstu. Poszukiwanie prawdy w ekspresji scenicznej. Tempo-rytmy.
 • SESJA 8
  Tematy: Utrwalanie interpretacji tekstu, działań scenicznych i technicznych.
  I i II próba generalna – techniczno-kostiumowa.
 • SESJA 9
  Tematy: Utrwalanie interpretacji tekstu, działań scenicznych i technicznych.    III próba generalna – techniczno-kostiumowa.
 • SESJA 10
  Tematy: Prezentacja scen. Co instruktor powinien zrobić po II etapie.
  Etap 3. Rozwijanie techniki aktorskiej. Praca nad scenami. Budowanie cech zewnętrznych postaci. Opis trzeciego etapu.
 • Co instruktor powinien zrobić po III etapie kursu.
  Etap 4. Rozwijanie techniki aktorskiej. Praca nad scenami. Improwizacja. Budowanie postaci. Opis czwartego etapu kursu.
 • Główne kryteria oceny pracy uczestników podczas jednorocznego kursu. Ćwiczenia dodatkowe.
 • Przykłady scen i monologów dla poszczególnych etapów.
 • Etap 1, Etap 2, Etap 3, Etap 4.
  Posłowie
  Bibliografia.
  Recenzje: Książka Sekrety Techniki Aktorskiej – Jak uczyć? Andrzeja Siedleckiego zawiera najistotniejsze i niezbędne elementy metody kształcenia aktora, oraz jego rozwoju… Podręcznik ten jest podstawowym zbiorem wiedzy dotyczącej techniki aktorskiej i co w nim najcenniejsze, to wynikająca z praktyki autora metoda nauczania, ułatwiająca w dużym stopniu pracę, nauczycielom i instruktorom teatralnym…. Autor w sposób przejrzysty i przyjacielski wprowadza czytelnika w zagadnienia gry aktorskiej, analizy tekstu, budowania wiarygodnej postaci, a także podaje praktyczne rady i precyzyjne instrukcje dla każdego, kto chciałby prowadzić kurs gry aktorskiej…. Proponowana przez autora, wysoce profesjonalna metoda szkolenia ukazuje duże znawstwo tematu, oraz bogate doświadczenie pedagogiczne.
  Jan Machulski, aktor, reżyser, dziekan i długoletni wykładowca w PWSFTViT imienia L. Schillera w Łodzi

… Książka ujmująco skromna, choć dociekliwa … Ćwiczeniowym zestawom towarzyszą porady, mini-słowniki, hasła. Cała ta “techniczna infrastruktura” jest wprowadzana wedle najlepszych edukacyjnych wzorców: kolejność etapów, sesji; układ tematów, końcowe wnioski, weryfikacja, system i tryb ocen…
Sądzę, że książka ucieszy również miłośników sztuki teatru, jako że autor zagląda w kulisy, odsłania ważne elementy pracy nad rolą… Precyzyjny tok wykładu. Klarowny, bez cienia minoderii język, w którym czytelnik od razu rozpozna głos nie tylko praktyka, lecz i entuzjasty sceny… należą się autorowi szczególne brawa… serdecznie rekomenduję książkę Andrzeja Siedleckiego. Jagoda Opalińska, AICT/IATC – Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, Yorrick, nr.19, 24 września 2008

… Autor niezwykle starannie i w przemyślany sposób wprowadza nas w tajniki gry aktorskiej. Obok wyczerpującej wiedzy teoretycznej podaje również wiele praktycznych wskazówek oraz interesujących ćwiczeń. Autorowi znakomicie udało się połączyć wiedzę zdobytą podczas studiów, doświadczenia praktykującego aktora i reżysera, ze zdolnościami dydaktycznymi nauczyciela akademickiego, tworząc kompletny i wyczerpujący podręcznik.
Ala Leśniewska, Warszawa
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj proszę do drugiej książki pod tytułem:
BYĆ AKTOREM. Podstawy techniki aktorskiej. Teatr, Film, Telewizja, Radio.