Jak reżyserować? Podstawy reżyserii teatralnej

Gdy interesuje Cię reżyseria teatralna, to mam dla Ciebie książkę
Jak reżyserować? Podstawy reżyserii teatralnej. Podręcznik ten wprowadzi Cię w tajniki reżyserii, o których powinieneś wiedzieć, gdybyś chciał wystawić jakąkolwiek sztukę, czy adaptację teatralną.

SPIS TREŚCI
Od Autora

 • Kim jesteś? Kim będziesz?
  Rozdział
 • Funkcja reżysera w teatrze
 • Wymagane umiejętności
 • Czy masz możliwości?
 • Jaką sztukę wybrać?
  Rozdział II
 • Okres przygotowawczy
 • Czytanie sztuki
 • Analiza tematu
 • Analiza konstrukcji
 • Struktura sceny w sztuce
 • Analiza motywów i działań postaci
 • Cechy fizyczne i środowiskowe
 • Dane środowiskowe
 • Cechy psychiczne
 • Relacje między postaciami
 • Analiza dialogu
 • Podtekst
 • Perspektywa sztuki
 • Przygotowanie reżyserskiego egzemplarza sztuki
 • Opracowanie sytuacji scenicznych i ruchu
 • Konsultacje ze scenografem
 • Funkcja scenografii
 • Konsultacje z kompozytorem
 • Funkcja muzyki
 • Wybór aktorów – obsada sztuki
 • Przesłuchania – casting
  Rozdział III
 • Okres realizacyjny
 • Pierwsze spotkanie z aktorami
 • O próbach ogólnie
 • Harmonogram prób
 • 1 etap – próby czytane/analityczne
 • Informowanie aktorów i omawianie prób
 • 2 etap – próby sytuacyjne/ruch, statyka, kontrola uwagi publiczności, nauka tekstu
 • 3 etap prób – udoskonalanie sytuacji i interpretacji
 • 4 etap prób – precyzyjniejsze dopracowywanie detali i przegląd
 • 5 etap prób – “rzeźbienie” sytuacji, udoskonalanie interpretacji, kontrola różnych aspektów interpretacji
 • Próby techniczne – wariant 1 i wariant 2
 • 6 etap – pierwsza próba techniczna, przegląd kostiumów
 • Przed premierą – próby generalne – premiera
  Rozmowa z reżyserem Maciejem Wojtyszko
  O zdawaniu na Wydział Reżyserii – Maciej Wojtyszko
  Kilka myśli o reżyserii – Maciej Wojtyszko