Być aktorem-podstawy techniki aktorskiej, teatr, film, telewizja, radio

Od Autora

Moja poprzednia książka “Sekrety Techniki Aktorskiej. Jak uczyć?” – była skierowana głównie do instruktorów gry aktorskiej. Obecna jest adresowana do wszystkich interesujących się techniką i mechanizmem gry aktora, a szczególnie do kandydatów i kandydatek na aktorki/aktorów, debiutantów w zawodzie i aktorów amatorów, chcących powiększyć swą wiedzę.
Książka może okazać się także przydatna dla studentów reżyserii i wiedzy o teatrze, którzy powinni posiadać podstawowe wiadomości na temat procesu pracy aktora…
Ponieważ książka zajmuje się problemem wiarygodności działań i mowy, to jestem przekonany, że okaże się też bardzo przydatna dla wszystkich osób w tych zawodach, w których niezbędny jest dar przekonywania i wiarygodności, niezależnie, czy mają do czynienia z szeroką publicznością, czy z pojedynczymi klientami. Książka została wzbogacona o rozmowy z wybitnymi artystami teatru, filmu i telewizji, którzy zechcieli podzielić się z nami swoim zawodowym doświadczeniem.
Serdeczne podziękowania, zatem składam (w kolejności alfabetycznej) Bogusławowi LindzieOlgierdowi ŁukaszewiczowiJanowi MachulskiemuAndrzejowi Sewerynowi i Magdalenie Zawadzkiej.

Recenzje:… Książka ta, to jeden z tego typu podręczników, które w prosty i przejrzysty sposób opisują drogę, jaką musi przebyć ktoś marzący o uprawianiu zawodu aktora. Rzetelnie, systematycznie, krok po kroku zostaje opisana nie tylko pozornie łatwa do zdobycia wiedza o fundamentach tej sztuki, ale i pomysłowe ćwiczenia mogące doskonalić rozwój adepta. Przez kolejne etapy ćwiczące rzemiosło autor prowadzi nas pewnie i z doświadczeniem kogoś, kto wielokrotnie podejmował ten rodzaj trudu. Jego wiedza, zrodzona na pograniczu teorii i praktyki jest rozległa, czerpana z wielu źródeł i ugruntowana poprzez wnikliwą autoanalizę i precyzyjną obserwację innych.
Patronują tej książce – Konstanty Stanisławski, Peter Brook, Michaił Czechow, Jerzy Grotowski – czyli najwięksi i najbardziej odkrywczy, jeśli chodzi o technikę aktorską nauczyciele i twórcy teatru… Siedlecki równocześnie kimś, kto nie ukrywa źródeł inspiracji i swój jasny, i logiczny wywód podpiera koniecznymi cytatami, i odnośnikami, trafnymi i wspomagającymi jego niezwykle czytelny zamysł… dołącza wywiady z kilku znakomitymi kolegami – wywiady, które stają się czymś innym, niż tradycyjne rozmówki zamieszczane w pismach o profilu rozrywkowym.
To próba wspólnego namysłu nad ukrytymi źródłami – talentu, sukcesu, efektywności…
Sądzę, że każdy, kto zamierza poważnie zajmować się sztuką aktorską, przeczyta tę książkę z ciekawością i uwagą. Na polskim rynku nie ma właściwie obecnie żadnego równie syntetycznego i przyjaznego czytelnikowi podręcznika.
Maciej Wojtyszko, reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny,
dramaturg, pisarz, scenarzysta, wykładowca reżyserii
w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.


… cały tekst ujmuje rzeczową analizą kolejnych etapów pracy nad rolą oraz klarownym trybem narracji. […] Jest w tym wiarygodny i przyjazny – zarówno, kiedy dzieli się własnym entuzjazmem, jak też kiedy ostrzega przed zawodowymi pułapkami. Dlatego mówiąc o magii, pasji, przekraczaniu psychofizycznych barier, wciąż krąży wokół kwestii rzemiosła. Te rozdziały stanowią najcenniejszą, precyzyjną w doborze wskazówek i ćwiczeń część książki… autor powiedział sporo, rozważnie i poważnie formułowanych myśli o mechanizmach roli. Nota bene zrobił to dużo głębiej niźli oświetlona blaskiem Brodwayu Judith Weston. Dobrze byłoby więc książkę rozpropagować wśród maturzystów, którym śnią się premiery i owacje… Zatem narybku aktorski, masz lekturę, czytaj i ćwicz.
Jagoda Opalińska, AICT/IATC-Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych,
Yorrick, Jagoda Opalińska, 13 października 2010

I inny głos krytyczny:
… W trakcie lektury dostrzega się rzetelność warsztatową i wnikliwość obserwacji, z jaką Autor podszedł do tematu, tym razem skierowanego do szerszego kręgu zainteresowanych… Andrzej Siedlecki daje wskazówki, jak rozpoznawać prawdziwą sztukę, opisuje proces tworzenia roli, a także przedstawia relacje: aktor – zespół – reżyser. Ciekawym rozszerzeniem tematu jest rozdział “Aktor w filmie, telewizji i radiu”, pokazujący różnice w pracy aktora w zależności od medium poprzez opis procesu pracy nad rolą… Poza zaprezentowaniem techniki aktorskiej Autor omawia w książce jeszcze dwie inne: relaksacyjną i wymowy. […] Te cenne wskazówki bardzo się przydadzą nie tylko przyszłym adeptom sztuki aktorskiej, ale również tym, dla których autoprezentacja stanowi ważny środek wyrazu lub jest niezastąpionym narzędziem w kontaktach z szeroką publicznością.
Łączę wyrazy szacunku
Halina Leśniewska, Warszawa.

SPIS TREŚCI

 • Od Autora
  Rozdział I
 • Motywacja
 • Pasja, praca, sukces
 • Obecność – iki, iki
 • Talent i technika
 • Aktor – homo creator 
  Rozdział II
  SYSTEM Konstantego Stanisławskiego
  INTERPRETACJE
 • Kontrola – wewnętrzne oko podświadomości
 • Pamięć emocjonalna
 • Wyobraźnia w procesie twórczym
 • Od świadomego do nieświadomego
 • Metoda działań fizycznych
 • Aktor i postać – wielość w jedności
  Rozdział III
 • PRZED PRÓBAMI
 • Relacje: aktor – zespół – reżyser
 • Technika próbowania
 • Samopoczucie sceniczne
 • Intuicja
 • Inspiracja
 • Koncentracja i zaangażowanie
  Rozdział IV
  TWORZENIE ROLI
 • Aktor – sztuka – tekst
 • Role epizodyczne
 • Tekst
 • Próby czytane
 • Próby sytuacyjne
 • Improwizacja w procesie twórczym
 • Elementy aktorskiej analizy tekstu
 • Analiza postaci – podstawowe pytania aktorskie
 • Analiza akcji/działań postaci
 • Analiza okoliczności założonych i użycie gdyby
 • Analiza konfliktu
 • Analiza jednostek
 • Podtekst
 • Dialog
 • Monolog
 • Emocje i techniki ich przywoływania
 • Podwójne emocje
 • Nośniki emocji: śmiech i płacz
 • Tempo-rytmy
 • Ekspresja ciała w tworzeniu postaci
 • Budowanie roli od wewnątrz i od zewnątrz
 • Prawda sceniczna i fałsz
 • Konwencje stylu
 • Technika zapamiętywania tekstu
 • Podstawy efektywnego mówienia
  Rozdział V
  PRZED PREMIERĄ
 • Próby generalne
 • Trema
 • Przedstawienia
 • Zastępstwa
 • Aktor w nietradycyjnym teatrze
  Rozdział VI
 • Aktor w filmie, telewizji i radiu
  Rozdział VII
  AKTORZY O ZAWODZIE
 • Bogusław Linda
 • Olgierd Łukaszewicz
 • Jan Machulski
 • Andrzej Seweryn
 • Magdalena Zawadzka
 • I inni
 • Niebezpieczeństwa zawodu
 • Porażka i popularność
  Rozdział VIII
  ĆWICZENIA
 •  Relaks
 • Ćwiczenia relaksacyjne w pozycji leżącej
 • Praca przepony
 • Ćwiczenie na przedłużenie oddechu
 • Ćwiczenie na znalezienie właściwego brzmienia dźwięku
 • Relaks wiązadeł głosowych (strun głosowych)
 • Rozgrzewka wiązadeł głosowych
 • Rozgrzewka i ćwiczenie warg
 • Rozgrzewka i ćwiczenie szczęki
 • Rozgrzewka i ćwiczenie języka
 • Ćwiczenie podniebienia miękkiego
 • Ćwiczenie na artykulatory
 • Językowe łamańce
 • Jak być dobrym mówcą
 • Ćwiczenia na koncentrację
  Zamiast posłowia
  REKOMENDACJE
  BIBLIOGRAFIA

Życzę Ci miłej lektury w odkrywaniu tajemnic zawodu aktorskiego!
Gdy interesuje Cię reżyseria teatralna, to mam dla Ciebie książkę
Jak reżyserować? Podstawy reżyserii teatralnej.
Podręcznik ten wprowadzi Cię w tajniki reżyserii, o których powinieneś wiedzieć, gdybyś chciał wystawić jakąkolwiek sztukę, czy adaptację teatralną.