Fot. Rozrzucone strony rękopisu i ptasie pióro.

ANDRZEJ SIEDLECKI

aktor, reżyser, dziennikarz, filmowiec

START | POLSKA | USA | JAPONIA | AUSTRALIA | MOJE NAGRANIA | WCIELENIA RÓŻNE | ARTYKUŁY-WYWIADY | GALERIA ZDJĘĆ

MOJE KSIĄŻKI

A.Siedlecki - miniatura fotografii. Miniatura okladki - 'Być aktorem. Podstawy techniki aktorskiej.' Miniatura okladki - 'Sekrety techniki aktorskiej'.

Chciałbym Ci podać informację, co jest w moich książkach, zanim zdecydujesz się by do nich zajrzeć.

Kliknij w widok wybranej książki aby przejść do jej opisu.

Życzę Ci miłej lektury w odkrywaniu tajemnic zawodu aktorskiego!

Wszystkie książki zostały wydane przez Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

W 2015 roku w Wydawnictwie FOSZE ukazała się moja trzecia książka "Jak reżyserować? Podstawy reżyserii teatralnej".

Miniatura okladki - 'Jak_reżyserować?'.
	Spis treści
Od Autora
Kim jesteś? Kim będziesz?

Rozdział I
Funkcja reżysera w teatrze
Wymagane umiejętności
Czy masz możliwości?
Jaką sztukę wybrać?

Rozdział II
Okres przygotowawczy
Czytanie sztuki
Analiza tematu
Analiza konstrukcji
Struktura sceny w sztuce
Analiza motywów i działań postaci
Cechy fizyczne i środowiskowe
Dane środowiskowe
Cechy psychiczne
Relacje między postaciami
Analiza dialogu
Podtekst
Perespektywa sztuki
Przygotowanie reżyserskiego egzemplarza sztuki
Opracowanie sytuacji scenicznych i ruchu
Konsultacje ze scenografem
Funkcja scenografii
Konsultacje z kompozytorem
Funkcja muzyki
Wybór aktorów - obsada sztuki
Przesłuchania - casting

Rozdział III
Okres realizacyjny
Pierwsze spotkanie z aktorami
O próbach ogólnie
Harmonogram prób
1 etap - próby czytane/analityczne
     Informowanie aktorów i omawianie prób
2 etap - próby sytuacyjne/ruch
     Statyka, ruch, kontrola uwagi publiczności
     Nauka tekstu
3 etap prób - udoskonalanie sytuacji i interpretacji
4 etap prób - precyzyjniejsze dopracowywanie detali i przegląd
5 etap prób - "rzeźbienie" sytuacji, udoskonalanie interpretacji, kontrola różnych aspektów interpretacji
       Próby techniczne - wariant 1 i wariant 2
6 etap - pierwsza próba techniczna, przegląd kostiumów
     Przed premierą - próby generalne-premiera
Rozmowa z reżyserem Maciejem Wojtyszko
O zdawaniu na Wydział Reżyserii - Maciej Wojtyszko
Kilka myśli o reżyserii - Maciej Wojtyszko


W 2018 roku w Wydawnictwie FOSZE ukazała się moja czwarta książka razem z wideo (załączone do książki) pt: "PRACA GŁOSEM. Technika mowy i prezentacji".

Miniatura okładki książki 'Praca głosem'.
1. Wstęp
2. Prawidłowe oddychanie
3. Relaks strun głosowych
4. Jakość dźwięku
5. Wydłużanie oddechu
6. Ćwiczenie aparatu artykulacyjnego
	6-1 Ćwiczenie warg
	6-2 Ćwiczenie języka
	6-3 Ćwiczenie szczęki
	6-4 Ćwiczenie podniebienia miękkiego
	6-5 Ćwiczenie wszystkich artykulatorów
7. Łamaniec językowy
8. Rady
9. Relaks
10. Ćwiczenie relaksacyjne
11. Elementy efektywnego mówienia
12. Opracowywanie przemówienia
13. Sztuka prezentacji
14. Wiarygodność wypowiedzi
15. Ekspresja ciała
16. Pomoce wizualne
17. Przemówienie
18. Komunikacja ludzi biznesu
19. Praca z mikrofonem
20. Nagrywanie w studio
21. Nagrywanie komentarza pod film
22. Trema
23. Podsumowanie
Miniatura okładki książki 'Praca głosem'.

Z recenzją książki możesz zapoznać się klikając w ten link.

Życzę Ci miłej lektury w poznawaniu metody jak uczyć aktorstwa (Jak uczyć?), w odkrywaniu tajemnic zawodu aktorskiego (Być aktorem), a także reżyserii teatralnej (Jak reżyserować?) oraz mowy i prezentacji (Praca głosem).

Książki zostały wydane przez Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Strzałka w lewo. Strzałka w prawo.
Copyright Andrzej Siedlecki, Sydney. Ostatnia modyfikacja: 2019-10-03.