Fot. Rozrzucone strony rękopisu i ptasie pióro.

ANDRZEJ SIEDLECKI

aktor, reżyser, dziennikarz, filmowiec

START | POLSKA | USA | JAPONIA | AUSTRALIA | MOJE KSIĄŻKI | MOJE NAGRANIA | WCIELENIA RÓŻNE | ARTYKUŁY-WYWIADY | GALERIA ZDJĘĆ

Książka "SEKRETY TECHNIKI AKTORSKIEJ. Jak uczyć?"

Fot. Okładka książki 'Sekrety techniki aktorskiej'.

Od Autora

(fragmenty z książki i recenzji)

Książka ta jest podstawowym, praktycznym współczesnym podręcznikiem i przewodnikiem dla
wszystkich, którzy są zainteresowani prowadzeniem kursów gry aktorskiej lub interesują się
jej twórczym procesem.

... Podręcznik składa się z trzech podstawowych rozdziałów.
W rozdziale pierwszym "Kilka uwag o sztuce aktorskiej" są zawarte ogólne, niezbędne informacje dla instruktora i dla uczestników kursu. Rozdział drugi, zatytułowany "Informacje o kursie" dotyczy samego kursu, natomiast rozdział trzeci - "Podstawowy kurs techniki aktorskiej" - zawiera scenariusz kursu i wskazówki metodyczne, dokładnie sugerujące metodę prowadzenia zajęć, oraz przekazuje podstawową wiedzę na temat kształcenia aktora według systemu K. Stanisławskiego.

Jednym z celów pośrednich podręcznika jest także popularyzacja dramaturgii poprzez praktyczne zajęcia aktorskie. Mam nadzieję, że załączony spis sugerowanych scen i monologów na końcu książki pomoże instruktorom, także polonijnym, w prowadzeniu zajęć i prezentacji różnorodnych form dramatu.


Rozdział I

KILKA UWAG O SZTUCE AKTORSKIEJ

Słyszy się często opinię, że aktorstwa nie można się nauczyć, że aktorem musisz się urodzić, mieć wrodzony talent i kropka.
Mówi się - "O! ten/ta urodził/a się aktorem/aktorką" - najczęściej wtedy, kiedy osoba jest już uznanym artystą/artystką. Ale jak możesz sprawdzić czy urodziłeś się aktorem, czy nie? Czy masz talent, czy nie? Musisz więc spróbować!

... Sztuka aktorska posiada cechy rzemiosła, ale też w jej doskonałym wydaniu - cechy twórczej kreacji. Gra aktorska to sztuka interpretacji, a nie imitacji. I w tym jest twórcza.

"Sam talent - to amator, samo rzemiosło - to wyrobnik".


... Sztuka aktorska - teatr, film, telewizja, radio

Ilustracja Vitka Skoniecznego - rozmarzony facio przy mikrofonie.

Aktor za pośrednictwem tekstu przesyła widzowi myśli i emocje, a musi to czynić w sposób prawdziwy, przekonywający. I tak być powinno, czy gra na scenie, w filmie, telewizji, czy radiu.

Podstawowe zasady gry aktorskiej, podejście do tekstu, budowanie roli nie różnią się od tych proponowanych w podręczniku. Rdzeń aktorstwa jest taki sam - różnice wynikają tylko z zastosowania innego medium.

Grając przed kamerą czy mikrofonem, aktor do nich musi dostosować swoje środki ekspresji i wziąć pod uwagę dystans aktora do widza, oraz specyfikę kamery czy mikrofonu.

... W każdym jednakże przypadku, czy to w poszukiwaniu "prawdy teatralnej" czy "prawdy filmowo-telewizyjno-radiowej" - gra aktora powinna być przekonywająca i wiarygodna.
W dążeniu do tego celu - reżyserowi, instruktorowi teatralnemu, czy aktorowi pomoże ten podręcznik.Rozdział II

INFORMACJE O KURSIE

"Żeby nauczyć, trzeba koniecznie kochać zarówno przedmiot nauczania,
jak i samego ucznia"

Jeśli jesteś wrażliwy na sztukę teatru, potrafisz rozróżnić prawdę od fałszu, interesujesz się psychologią ludzkich zachowań, posiadasz zapał do pracy, zdolności pedagogiczne, wiarę w siebie, empatię i lubisz uczyć, czyli dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi - masz potencjał na instruktora. Spróbuj!

Dla zawodowych aktorów i reżyserów, którzy zechcą zostać teatralnymi instruktorami, podręcznik ten może spełniać rolę przewodnika, uzupełnionego osobistym doświadczeniem i wiedzą teatralną.

Z własnego doświadczenia wiem, że dla debiutujących instruktorów zarządzanie czasem na zajęciach może okazać się trudne, dlatego więc proponuję bardzo precyzyjny, ale do pewnego stopnia elastyczny plan zajęć, który przy dokładnej realizacji powinien przynieść oczekiwane, pozytywne rezultaty, a zajęcia nie będą nudne i uzyskają właściwy rytm, dynamikę i płynność.


Zespół? Dlaczego nie?

Fot. Studenci Ensemble Studios (1994)

Studenci z Ensemble Studios, Sydney,
"The Love of Don Perlimplin and Belissa in the Garden", F.G. Lorka,
reż. A. Siedlecki,1994.


Dla instruktorów/nauczycieli, którzy będą chcieli z jednorocznego kursu wyłonić członków zespołu i założyć teatr amatorski, podręcznik ten również spełni swoją rolę.A teraz podaję Spis treści, który Cię dokładnie poinformuje o treści książki.

                   SPIS TREŚCI
Od Autora
Rozdział I
Kilka uwag o sztuce aktorskiej
   Sztuka aktorska-teatr, film, telewizja, radio
   Style gry aktorskiej, B. Brecht, J. Grotowski, K. Stanisławski
   Aktor, postać i emocje w systemie K. Stanisławskiego, metodzie Lee Strassberga i Michaiła A. Czechowa
   Przeżywać czy przedstawiać?
   Myśli zebrane
Rozdział II
Informacje o kursie. Opis
   Czego uczestnicy nauczą się w czasie kursu.
Rozdział III
Podstawowy kurs techniki aktorskiej. Opis pierwszego etapu
Etap 1. Elementy techniki aktorskiej.
   Alternatywna sesja orientacyjna.
   SESJA 1
   Tematy: Pierwsze podstawowe pytanie aktorskie: kim jesteś? Technika relaksacyjna. Akcja.
   SESJA 2
   Tematy: Technika mowy - oddychanie. Kontrola przepony. Konflikt i jego rozwiązanie, struktura
       sceny w dramacie.
   SESJA 3
   Tematy: Technika mowy - relaks karku i wiązadeł głosowych ("strun"). Podstawowe pytania
       aktorskie. "Okoliczności założone" i "magiczne gdyby". Budowa sztuki teatralnej.
   SESJA 4
   Tematy: Technika mowy - elementy poprawnej artykulacji. Relaks karku i wiązadeł głosowych.
       Ćwiczenie warg. Następne podstawowe pytania aktorskie. Cele, motywy, przeszkody
       i strategia w działaniu postaci.
   SESJA 5
   Tematy: Technika mowy - elementy poprawnej artykulacji. Ćwiczenie szczęk. Analiza tekstu.
       Podtekst.
   SESJA 6
   Tematy: Technika mowy - elementy poprawnej artykulacji. Ćwiczenie języka. Interpretacja tekstu.
   SESJA 7
   Tematy: Technika mowy - elementy poprawnej artykulacji. Ćwiczenie podniebienia miękkiego.
       Szkicowanie sytuacji scenicznej, ruchu. I-a próba sytuacyjna.
   SESJA 8
   Tematy: Technika mowy - elementy poprawnej artykulacji. Ćwiczenie aparatu mowy. Organizacja
       ruchu na scenie. Szkicowanie sytuacji scenicznej. II-ga próba sytuacyjna.
   SESJA 9
   Tematy: Prowadzenie dialogu. III próba sytuacyjna. I próba generalna (techniczna i kostiumowa).
   SESJA 10
   Tematy: Przygotowanie się studentów do występu przed publicznością. III próba generalna.
       Prezentacja scen i tekstów indywidualnych.
       Co powinien zrobić instruktor po I-ym etapie
Etap 2. Rozwijanie techniki aktorskiej. Praca nad scenami. Opis drugiego etapu.
   SESJA 1
   Tematy: Jak czytać sztukę lub scenariusz. Przygotowanie studentów do I-ej próby czytanej.
   SESJA 2
   Tematy: Druga próba analityczna. Studiowanie tekstu. Podtekst.
   SESJA 3
   Tematy: Pierwsze próby sytuacyjne. Szukanie umotywowanych sytuacji scenicznych.
   SESJA 4
   Tematy: Próba sytuacyjna. Szukanie umotywowanych sytuacji scenicznych.
   SESJA 5
   Tematy: Szukanie umotywowanych sytuacji scenicznych. Próbowanie całości scen.
   SESJA 6
   Tematy: Próby sytuacyjne. Interpretacja tekstu. Poszukiwanie prawdy w ekspresji scenicznej.
   SESJA 7
   Tematy: Próby sytuacyjne. Interpretacja tekstu. Poszukiwanie prawdy w ekspresji scenicznej.
       Tempo-rytmy.
   SESJA 8
   Tematy: Utrwalanie interpretacji tekstu, działań cenicznych i technicznych.
       I i II próba generalna - techniczno-kostiumowa.
   SESJA 9
   Tematy: Utrwalanie interpretacji tekstu, działań scenicznych i technicznych.
       III próba generalna - techniczno-kostiumowa.
   SESJA 10
   Tematy: Prezentacja scen.
       Co instruktor powinien zrobić po II etapie
Etap 3. Rozwijanie techniki aktorskiej. Praca nad scenami. Budowanie cech zewnętrznych postaci.
    Opis trzeciego etapu.
    Co instruktor powinien zrobić po III etapie kursu.
Etap 4. Rozwijanie techniki aktorskiej. Praca nad scenami. Improwizacja. Budowanie postaci.
    Opis czwartego etapu kursu.
    Główne kryteria oceny pracy uczestników podczas jednorocznego kursu.
    Ćwiczenia dodatkowe.
    Przykłady scen i monologów.
    Etap 1
    Etap 2
    Etap 3
    Etap 4
Posłowie
Bibliografia.


Recenzje:

Fot. Jan Machulski w gabinecie w Teatrze Ochota. Książka "Sekrety Techniki Aktorskiej - Jak uczyć?" Andrzeja Siedleckiego zawiera najistotniejsze i niezbędne elementy metody kształcenia aktora, oraz jego rozwoju... Podręcznik ten jest podstawowym zbiorem wiedzy dotyczącej techniki aktorskiej i co w nim najcenniejsze, to wynikająca z praktyki autora metoda nauczania, ułatwiająca w dużym stopniu pracę, nauczycielom i instruktorom teatralnym.

... Autor w sposób przejrzysty i przyjacielski wprowadza czytelnika w zagadnienia gry aktorskiej, analizy tekstu, budowania wiarygodnej postaci, a także podaje praktyczne rady i precyzyjne instrukcje dla każdego, kto chciałby prowadzić kurs gry aktorskiej.

... Proponowana przez autora, wysoce profesjonalna metoda szkolenia ukazuje duże znawstwo tematu, oraz bogate doświadczenie pedagogiczne.

Jan Machulski, aktor, reżyser,
dziekan i długoletni wykładowca
w PWSFTViT imienia L. Schillera w Łodzi

AICT/IATC - Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych,
Yorrick, nr.19, 24 września 2008.

... Książka ujmująco skromna, choć dociekliwa ... Ćwiczeniowym zestawom towarzyszą porady, mini-słowniki, hasła. Cała ta "techniczna infrastruktura" jest wprowadzana wedle najlepszych edukacyjnych wzorców: kolejność etapów, sesji; układ tematów, końcowe wnioski, weryfikacja, system i tryb ocen.

... Sądzę, że książka ucieszy również miłośników sztuki teatru, jako że autor zagląda w kulisy, odsłania ważne elementy pracy nad rolą... Precyzyjny tok wykładu. Klarowny, bez cienia minoderii język, w którym czytelnik od razu rozpozna głos nie tylko praktyka, lecz i entuzjasty sceny... należą się autorowi szczególne brawa... serdecznie rekomenduję książkę Andrzeja Siedleckiego.

Jagoda Opalińska

I jeszcze jedna opinia:

... Autor niezwykle starannie i w przemyślany sposób wprowadza nas w tajniki gry aktorskiej. Obok wyczerpującej wiedzy teoretycznej podaje również wiele praktycznych wskazówek oraz interesujących ćwiczeń. Autorowi znakomicie udało się połączyć wiedzę zdobytą podczas studiów, doświadczenia praktykującego aktora i reżysera, ze zdolnościami dydaktycznymi nauczyciela akademickiego, tworząc kompletny i wyczerpujący podręcznik.

Ala Leśniewska, Warszawa

A zatem, życzę Ci miłej lektury w odkrywaniu sekretów zawodu aktorskiego. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj proszę do drugiej książki.

Strzałka w lewo. Strzałka w prawo.
Copyright Andrzej Siedlecki, Sydney. Ostatnia modyfikacja: 2019-09-19