Fot. Rozrzucone strony rękopisu i ptasie pióro.

ANDRZEJ SIEDLECKI

aktor, reżyser, dziennikarz, filmowiec

START | POLSKA | USA | JAPONIA | AUSTRALIA | MOJE KSIĄŻKI | MOJE NAGRANIA | WCIELENIA RÓŻNE | ARTYKUŁY-WYWIADY | GALERIA ZDJĘĆ

Książka "BYĆ AKTOREM. Podstawy techniki aktorskiej. Teatr, Film, Telewizja, Radio"

Fot. Okladka książki 'Być aktorem'.

(fragmenty z książki i recenzji)

OD AUTORA

Moja poprzednia książka "Sekrety Techniki Aktorskiej. Jak uczyć?" - była skierowana głównie do
instruktorów gry aktorskiej. Obecna jest adresowana do wszystkich interesujących się techniką
i mechanizmem gry aktora, a szczególnie do kandydatów i kandydatek na aktorki/aktorów, debiutantów w zawodzie i aktorów amatorów, chcących powiększyć swą wiedzę.

Grafika-żart rysunkowy.


Książka może okazać się także przydatna dla studentów reżyserii i wiedzy o teatrze, którzy powinni posiadać podstawowe wiadomości na temat procesu pracy aktora.

... Ponieważ książka zajmuje się problemem wiarygodności działań i mowy, to jestem przekonany, że okaże się też bardzo przydatna dla wszystkich osób w tych zawodach, w których niezbędny jest dar przekonywania i wiarygodności, niezależnie, czy mają do czynienia z szeroką publicznością, czy z pojedynczymi klientami.

Książka została wzbogacona o rozmowy z wybitnymi artystami teatru, filmu i telewizji, którzy zechcieli podzielić się z nami swoim zawodowym doświadczeniem.

Serdeczne podziękowania, zatem składam (w kolejności alfabetycznej) Bogusławowi Lindzie, Olgierdowi Łukaszewiczowi, Janowi Machulskiemu, Andrzejowi Sewerynowi i Magdalenie Zawadzkiej.Recenzje:

... Książka ta, to jeden z tego typu podręczników, które w prosty i przejrzysty sposób opisują drogę, jaką musi przebyć ktoś marzący o uprawianiu zawodu aktora. Rzetelnie, systematycznie, krok po kroku zostaje opisana nie tylko pozornie łatwa do zdobycia wiedza o fundamentach tej sztuki, ale i pomysłowe ćwiczenia mogące doskonalić rozwój adepta. Przez kolejne etapy ćwiczące rzemiosło autor prowadzi nas pewnie i z doświadczeniem kogoś, kto wielokrotnie podejmował ten rodzaj trudu.

Jego wiedza, zrodzona na pograniczu teorii i praktyki jest rozległa, czerpana z wielu źródeł i ugruntowana poprzez wnikliwą autoanalizę i precyzyjną obserwację innych.

Patronują tej książce - Konstanty Stanisławski, Peter Brook, Michaił Czechow, Jerzy Grotowski - czyli najwięksi i najbardziej odkrywczy jeśli chodzi o technikę aktorską nauczyciele i twórcy teatru.

... Siedlecki równocześnie kimś, kto nie ukrywa źródeł inspiracji i swój jasny, i logiczny wywód podpiera koniecznymi cytatami, i odnośnikami, trafnymi i wspomagającymi jego niezwykle czytelny zamysł.

... dołącza wywiady z kilku znakomitymi kolegami - wywiady, które stają się czymś innym, niż tradycyjne rozmówki zamieszczane w pismach o profilu rozrywkowym.

To próba wspólnego namysłu nad ukrytymi źródłami - talentu, sukcesu, efektywności.

... Sądzę, że każdy, kto zamierza poważnie zajmować się sztuką aktorską, przeczyta tę książkę z ciekawością i uwagą. Na polskim rynku nie ma właściwie obecnie żadnego równie syntetycznego i przyjaznego czytelnikowi podręcznika.

Maciej Wojtyszko, reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny,
dramaturg, pisarz, scenarzysta, wykładowca reżyserii
w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.AICT/IATC-Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych,
Yorrick, Jagoda Opalińska, 13 października 2010

... cały tekst ujmuje rzeczową analizą kolejnych etapów pracy nad rolą oraz klarownym trybem narracji. [...]Jest w tym wiarygodny i przyjazny - zarówno, kiedy dzieli się własnym entuzjazmem, jak też kiedy ostrzega przed zawodowymi pułapkami. Dlatego mówiąc o magii, pasji, przekraczaniu psychofizycznych barier, wciąż krąży wokół kwestii rzemiosła. Te rozdziały stanowią najcenniejszą, precyzyjną w doborze wskazówek i ćwiczeń część książki... autor powiedział sporo, rozważnie i poważnie formułowanych myśli o mechanizmach roli. Nota bene zrobił to dużo głębiej niźli oświetlona blaskiem Brodwayu Judith Weston. Dobrze byłoby więc książkę rozpropagować wśród maturzystów, którym śnią się premiery i owacje... Zatem narybku aktorski, masz lekturę, czytaj i ćwicz.

Jagoda Opalińska

I inny głos krytyczny:

... W trakcie lektury dostrzega się rzetelność warsztatową i wnikliwość obserwacji, z jaką Autor podszedł do tematu, tym razem skierowanego do szerszego kręgu zainteresowanych.

... Andrzej Siedlecki daje wskazówki, jak rozpoznawać prawdziwą sztukę, opisuje proces tworzenia roli, a także przedstawia relacje: aktor - zespół - reżyser. Ciekawym rozszerzeniem tematu jest rozdział "Aktor w filmie, telewizji i radiu", pokazujący różnice w pracy aktora w zależności od medium poprzez opis procesu pracy nad rolą.

... Poza zaprezentowaniem techniki aktorskiej Autor omawia w książce jeszcze dwie inne: relaksacyjną i wymowy. [...] Te cenne wskazówki bardzo się przydadzą nie tylko przyszłym adeptom sztuki aktorskiej, ale również tym, dla których autoprezentacja stanowi ważny środek wyrazu lub jest niezastąpionym narzędziem w kontaktach z szeroką publicznością.

Łączę wyrazy szacunku
Halina Leśniewska, Warszawa.


Cytaty z książki

Aktor tak powinien grać (czy będzie przeżywał, czy nie), by widzom zdawało się, że rzeczywiście postać, którą gra, jest prawdziwa i przekazuje w wiarygodny sposób pewną ludzką prawdę, a wtedy widzowie będą przeżywać razem z nim...

…Po drugiej stronie rzemiosła, techniki stoi talent i kreatywność - twórcze podejście do zadania, które jest niezbędne w uprawianiu sztuki.

Grafika-żart rysunkowy.

... Koncentracja uspokaja i pomaga kontrolować umysł. Jest niezbędna w zawodzie aktora i jej uzyskanie jest podstawową umiejętnością. Aktor nieskoncentrowany na próbach na zadaniach aktorskich nie może być twórczy.

... Na pierwszych tradycyjnych próbach czytanych aktorzy analizują tekst, okoliczności i sytuacje w sztuce, dyskutują, argumentują, konfrontują swoje rozumienie tekstu i postaci z wizją reżysera.

Najpierw SŁUCHAJ - MYŚL - CZUJ - potem ODPOWIADAJ.
 

…Proponuję teraz dokładniejsze zapoznanie się z następnymi elementami procesu pracy nad rolą, które stanowią zasadniczy fundament dla aktora w jej budowaniu.

Grafika-żart rysunkowy. Grafika-żart rysunkowy.

 
…Aby zrozumieć postać w sztuce, trzeba by aktor dokonał bardziej szczegółowej analizy tekstu, posługując się podstawowymi pytaniami aktorskimi, na które powinien znaleźć odpowiedzi w czasie całego procesu twórczego.

Granie w telewizji różni się od grania w filmie tym, że…

Zbigniew Zapasiewicz natomiast nie dzielił aktorstwa na telewizyjne czy teatralne i twierdził, że: "Aktorstwo jest jedno. Determinuje je tylko odległość oglądania."

Grafika-żart rysunkowy.

 
 
Będąc w radiowym studio i nagrywając prozę czy poezję, należy wyobrazić sobie, że…

 
 
Oto Spis Treści, który pomoże Ci zdecydować, czy książka będzie dla Ciebie przydatna.

                      SPIS TREŚCI
OD AUTORA
Rozdział I
BYĆ AKTOREM
   Motywacja
   Pasja, praca, sukces
   Obecność - "iki, iki"
   Talent i technika
   Aktor - homo creator
Rozdział II
SYSTEM KONSTANTEGO STANISłAWSKIEGO
INTERPRETACJE
   Kontrola - "wewnętrzne oko" podświadomości
   Pamięć emocjonalna
   Wyobraźnia w procesie twórczym
   Od "świadomego do nieświadomego"
   Metoda działań fizycznych
   Aktor i postać - wielość w jedności
Rozdział III
PRZED PRÓBAMI
   Relacje: aktor - zespół - reżyser
   Technika próbowania
   Samopoczucie sceniczne
   Intuicja
   Inspiracja
   Koncentracja i zaangażowanie
Rozdział IV
TWORZENIE ROLI
   Aktor - sztuka - tekst
   Role epizodyczne
   Tekst
   Próby czytane
   Próby sytuacyjne
   Improwizacja w procesie twórczym
   Elementy aktorskiej analizy tekstu
   Analiza postaci - podstawowe pytania aktorskie
   Analiza akcji/działań postaci
   Analiza "okoliczności założonych" i użycie "gdyby"
   Analiza konfliktu
   Analiza jednostek
   Podtekst
   Dialog
   Monolog
   Emocje i techniki ich przywoływania
   Podwójne emocje
   Nośniki emocji: śmiech i płacz
   Tempo-rytmy
   Ekspresja ciała w tworzeniu postaci
   Budowanie roli "od wewnątrz" i "od zewnątrz"
   Prawda sceniczna i fałsz
   Konwencje stylu
   Technika zapamiętywania tekstu
   Podstawy efektywnego mówienia
Rozdział V
PRZED PREMIERĄ
   Próby generalne
   Trema
   Przedstawienia
   Zastępstwa
   Aktor w nietradycyjnym teatrze
Rozdział VI
AKTOR W FILMIE, TELEWIZJI I RADIU
Rozdział VII
AKTORZY O ZAWODZIE
   Bogusław Linda
   Olgierd Łukaszewicz
   Jan Machulski
   Andrzej Seweryn
   Magdalena Zawadzka
   I inni
   Niebezpieczeństwa zawodu
   Porażka i popularność
Rozdział VIII
ĆWICZENIA
   Relaks
   Ćwiczenia relaksacyjne w pozycji leżącej
   Praca przepony
   Ćwiczenie na przedłużenie oddechu
   Ćwiczenie na znalezienie właściwego brzmienia dźwięku
   Relaks wiązadeł głosowych (strun głosowych)
   Rozgrzewka wiązadeł głosowych
   Rozgrzewka i ćwiczenie warg
   Rozgrzewka i ćwiczenie szczęki
   Rozgrzewka i ćwiczenie języka
   Ćwiczenie podniebienia miękkiego
   Ćwiczenie na artykulatory
   Językowe łamańce
   Jak być dobrym mówcą
   Ćwiczenia na koncentrację
   Zamiast posłowia
REKOMENDACJE
BIBLIOGRAFIA

A zatem, życzę Ci miłej lektury w odkrywaniu tajemnic zawodu aktorskiego!

- - -

Strzałka w lewo. Strzałka w prawo.
Copyright Andrzej Siedlecki, Sydney. Ostatnia modyfikacja: 2019-09-25